Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร กราฟแสดงผลการรับเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทเรื่องร้องเรียน


รายละเอียดเอกสาร

กราฟแสดงผลการรับเรื่องร้องเรยียนแยกตามประเภทเรื่องร้องเรียน รอบ 9 เดือน(ต.ค.55 - มิ.ย.56)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 16 กันยายน 2556

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 23 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 526

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน