Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร รายงานเรื่องร้องเรียนเดือน พ.ค. - ก.ย.58


รายละเอียดเอกสาร

เอกสารนี้ กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิได้ดำเนินการจัดทำสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับตามประเภทต่างๆ หมายเหตุ:เอกสารกลุ่มนี้ซึ่งปกติอยู่ในหมวดหัวข้อ "ข้อมูลด้านการร้องเรียน" แต่เนื่องจากการปรับปรุงของเว็บไซต์มีเหตุขัดข้องบางประการทำให้ไม่สามารถลงตรงหัวข้อเดิมได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 28 ตุลาคม 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 445

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน