Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ลักษณะองค์กรกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2559


รายละเอียดเอกสาร

ลักษณะสำคัญขององค์การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการ สิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดำเนินงานและความท้าทายสำคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กรกองกฎหมาย เป็นต้น

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 359

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน