กองกฎหมายนำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ