สบส. ประชุมเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีทุจริตเบิกจ่ายเงิน สปสช.