รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประ