กองกฎหมาย สบส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายบุกตรวจ สถานดูแลผู้สูงอายุเถื่อนย่านลาดกระบังและหนองจอก